Nội dung ôn tập thi môn Toán HKI

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I

CÁC MÔN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RA ĐỀ

 

MÔN TOÁN

Khối

Nội dung ôn tập

6

Chủ đề 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

   - Tập hợp, lũy thừa.

   - Các phép toán về số tự nhiên.

   - Tìm x

   - Bài toán về ƯCLN, BCNN

Chủ đề 2: Số nguyên

   - Thứ tự trên tập hợp Z các số nguyên; giá trị tuyệt đối, số đối.

   - Tính tổng đại số.

  Chủ đề 3: Đoạn thẳng

   - Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, ba điểm thẳng hàng, tia.

   - Tính độ dài đoạn thẳng.

   - Trung điểm của đoạn thẳng.

 

7

Chủ đề 1: Số thực, số hữu tỉ

   - Các phép tính, giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ.

   - Hiểu các tính chất của các phép toán trên tập hợp Q số hữu tỉ.

   - Tìm x.

Chủ đề 2: Hàm số

   - Biết tìm hệ số tỉ lệ thuận, nghịch và tìm giá trị của hàm số hoặc biến số.

   - Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

Chủ đề 3: Đường thẳng song song, vuông góc

   - Nhận biết các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

   - Hiểu tính chất hai đường thẳng song song.

Chủ đề 4: Tam giác

   - Nhận biết số đo các góc trong tam giác.

  - Chứng minh tam giác hoặc đoạn thẳng, góc bằng nhau.

                                                                                                                    

 

 

 

8

Chủ đề 1: Nhân, chia đa thức

  - Biết quy tắc nhân đa thức.

  - Hằng đẳng thức đáng nhớ.

  - Phân tích đa thức thành nhân tử.

  - Tìm x

  - Rút gọn, tính giá trị của biểu thức.

Chủ đề 2: Phân thức đại số

  - Điều kiện xác định của phân thức.

  - Rút gọn phân thức đại số.

  - Rút gọn biểu thức.

Chủ đề 3: Tứ giác

  - Nhận biết tứ giác đặc biệt.

  - Chứng minh tứ giác đặc biệt.

  - Tìm điều kiện để tứ giác là tứ giác đặc biệt.

Chủ đề 4: Diện tích đa giác

  - Biết công thức tính diện tích đa giác.

  - Tính diện tích đa giác.

  - Bài toán thực tế.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê
Hôm nay : 49