Bảng phân công tiếp đoàn đánh giá của Sở giáo dục

Bảng phân công thành viên phụ trách, chuẩn bị minh chứng tiếp đoàn đánh giá ngoài

(Theo Bảng phân công thành viên đánh giá tiêu chí của đoàn đánh giá ngoài)

Phụtráchcáctiêuchí:

TT

Tiêu
chuẩn

PhụtráchTiêuchí

(Đoàn ĐGN)

Thànhviênphụtráchtiêuchí

(củatrường)

(Nắmcácnội dung, trảlờichođoàn)

Ghichú

(ràsoáthồsơ minh chứng)

1

1

1,2

CôTrầnLêHiếuHiền (1, 2)

ThầyNgôVănTrúc (hỗtrợ)

ThầyNguyễnThanhNghị

(Tiêuchuẩn 1)

2

1

4,7,8

ThầyNguyễnThanhNghị (4, 7, 8)

CôNguyễnThịHoàngHoanh (hỗtrợ)

3

1

5

ThầyTrầnHiểnVinh(5)

CôNguyễnThịHoàngHoanh (hỗtrợ)

4

1

3,6,9,10

ThầyLêQuangLiêm (3, 6, 9, 10)

CôVõThịVânNhi (3, 6)

ThầyTrầnHiểnVinh (hỗtrợ)

5

2

1…4

ThầyVõHùngViệt (1, 2, 3, 4)

CôTrầnLêHiếuHiền (hỗtrợ1, 2, 3)

ThầyNgôVănTrúc (hỗtrợ1, 2, 3)

CôNguyễnThịHoàngHoanh (hỗtrợ1,2, 3, 4)

ThầyVõHùngViệt

(Tiêuchuẩn 2)

6

3

1 … 6

ThầyTrươngVănChíHiếu (1, 2, 3, 4)

ThầyHồNgọcQuốcHùng (5)

CôNguyễnThịHồngNga (6)

ThầyPhạmNgọcQuỳnh(hỗtrợ)

CôVõThịVânNhi (hỗtrợ)

ThầyLêQuangLiêm (hỗtrợ)

ThầyLêNgânYên (hỗtrợ 2,5)

ThầyPhạmNgọcQuỳnh

(Tiêuchuẩn 3)

CôNguyễnThịHồngBiênthayThầyTrươngVănChíHiếu (1, 2, 3, 4)- Do Phòng GDĐT triệutậpthầyHiếuđicôngtác

7

4

1-2

CôLêThịThanhHoa (1, 2)

CôTrầnLêHiếuHiền (hỗtrợ 1)

ThầyTrầnHiểnVinh (hỗtrợ 2)

ThầyNgôVănTrúc (hỗtrợ)

CôLêThịThanhHoa

(Tiêuchuẩn 4)

5

1-2

ThầyTrần Minh Thông (1, 2)

CôNguyễnThịHoàngHoanh (hỗtrợ)

ThầyHuỳnh Kim Thông

(Tiêuchuẩn 5)

8

5

3 … 6

ThầyHuỳnh Kim Thông (3, 4, 5, 6)

ThầyNgôVănTrúc (hỗtrợ 4)

ThầyTrầnHiểnVinh (hỗtrợ 5)

CôNguyễnThịHoàngHoanh (hỗtrợ 6)

- Chuẩn bị Hội trường (sắpxếpbànghế, bốtrínơilàmviệctheotừngtiêuchuẩn, tiêuchí, …): Hiếu, Vinh, Hòa, Tuấn.

- Trangtrí: Băngrol (Loan); khảm trải bàn, bìnhhoa, nước uống (MỸ), đặt cơm, quà (Hoanh, Nhi).

- Vệsinh: Thầy Điền

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê
Hôm nay : 7