Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020

 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM  HỌC 2019-2020

 

1. Lớp 9: BUỔI SÁNG

 

Ngày

kiểm tra

 

Lớp

 

Môn

kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ

phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

23/12/2019

9

Ngữ văn

90 phút

7 g 15

7 g 20

Sinh học

45 phút

9 g 35

9 g 40

24/12/2019

 

9

Toán

90 phút

7 g 15

7 g 20

Địa lí

45 phút

9 g 35

9 g 40

25/12/2019

9

Tiếng Anh

60 phút

7 g 15

7 g 20

Hoá học

45 phút

9 g 05

9 g 10

26/12/2019

9

Tiếng Anh (kỹ năng nói-10 năm)

5 phút/học sinh

7 g 15

 

27/12/2019

9

Lịch sử

45 phút

7 g 15

7 g 20

Vật lí

45 phút

8 g 50

8 g 55

 

2. Khối 8: BUỔI SÁNG

 

Ngày

kiểm tra

 

Lớp

Môn

kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ

phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

26/12/2019

 

8

Ngữ văn

90 phút

7 g 15

7 g 20

Sinh học

45 phút

9 g 35

9 g 40

28/12/2019

8

Tiếng Anh

60 phút

7 g 15

7 g 20

Hoá học

45 phút

9 g 05

9 g 10

30/12/2019

8

Lịch sử

45 phút

7 g 15

7 g 20

Vật lí

45 phút

8 g 50

8 g 55

31/12/2019

8

Toán

90 phút

7 g 15

7 g 20

Địa lí

45 phút

9 g 35

9 g 40

 

 

3. Lớp 6 và 7: BUỔI CHIỀU

 

Ngày

kiểm tra

Lớp

Môn

kiểm tra

Thời gian làm bài

Giờ

phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

23/12/2019

6

Lịch sử

45 phút

13 g 15

13 g 20

Vật lí

45 phút

14 g 50

14 g 55

24/12/2019

7

Lịch sử

45 phút

13 g 15

13 g 20

Vật lí

45 phút

14 g 50

14 g 55

25/12/2019

6

Ngữ văn

90 phút

13 g 15

13 g 20

Sinh học

45 phút

15 g 35

15 g 40

26/12/2019

7

Ngữ văn

90 phút

13 g 15

13 g 20

Sinh học

45 phút

15 g 35

15 g 40

27/12/2019

6

Toán

90 phút

13 g 15

13 g 20

Địa lí

45 phút

15 g 35

15 g 40

28/12/2019

7

Toán

90 phút

13 g 15

13 g 20

Địa lí

45 phút

15 g 35

15 g 40

30/12/2019

6

Tiếng Anh

60 phút

13 g 15

13 g 20

7

Tiếng Anh

60 phút

15 g 05

15 g 10

 

Ghi chú: Phần kiểm tra nói môn Tiếng Anh các khối 6, 7, 8 giao đơn vị trường tự tổ chức kiểm tra.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê
Hôm nay : 48